Henkilökohtainen apu tutummaksi

 

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän. Henkilökohtainen apu on lain turvaama palvelu, joka on myönnettävä hakijan yksilöllisen tarpeen perusteella. Assistentti.info keskittyy henkilökohtaisen avun kehittämiseen.  

Assistentti.info® on erilaisista toimijoista koottu avoin henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto sekä neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa tuottava itsenäinen toimija.

 

Liity Assistentti.info -verkoston jäseneksi

Assistentti.infon liittymislomake

Henkilökohtaisen avun verkkosivusto

http://henkilokohtainenapu.fi 

 


Ajankohtaista 

Henkilökohtaisen avun päivät siirtyvät Apuvälinemessujen mukana Helsinkiin toukokuulle 2022. Päivät kerrotaan heti kun tieto varmistuu, kuitenkin ne ovat päivien 11.-13.5.2022 sisällä. Toivottavasti tavataan siellä!

____________________

 

Henkilökohtaisesta avusta chatit 2021

Ti 12.1. klo 15.30-17.00

Ti 9.2. klo 15.30-17.00

Ti 13.4. klo 15.30-17.00

Ti 11.5. klo 15.30-17.00

pngAssistentti-chat.png

Neuvomassa lakimies ja SAMAT-toiminnan työntekijä.

Tule nettiin tukinet.net 


 
Tiedote
 
Kynnys ry kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle henkilökohtaisen avun palvelusetelien hinnasta
 
Kynnys ry on toimittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun henkilökohtaisen avun palvelusetelien arvojen määrittämisen lainmukaisuudesta.
 
Suurimmassa osassa kuntia henkilökohtaisen avun palvelusetelin hinnastoa ei ole tarkistettu vuosiin. Tuona aikana tuotantokustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti. Kynnys ry:n tietoon on tullut useista eri lähteistä palvelusetelin arvon olevan jo niin alhainen, että se saattaa vaarantaa vammaisten henkilöiden oikeuden saada henkilökohtaista apua vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla. Palvelusetelin liian alhainen arvo asettaa myös palveluntuottajat keskenään eriarvoiseen asemaan.
 
Kynnys ry pyytää kantelussaan oikeuasiamieheltä kannanottoa kunnissa tällä hetkellä sovellettavan käytännön lainmukaisuudesta. Tarkemmin pyydämme kannanottoa siihen, rikkooko kunta palvelusetelin arvon ollessa liian alhainen vammaispalvelulaista johtuvan erityisen järjestämisvelvollisuutensa, turvaako nykyinen lainsäädäntö riittävästi palvelusetelimallin eri osapuolten oikeuksia, onko lainsäädäntöä tarvetta muuttaa ja vastaako se YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia henkilökohtaisen avun (artikla 19) osalta.
 
Koko kantelun voi lukea osoitteesta:
 

Oppaita

docxHenkilökohtaisen avustajan opas

pdfHenkilökohtaisen avun järjestämistavat

Lisätietoja