Henkilökohtainen apu tutummaksi

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän. Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus. Assistentti.info keskittyy henkilökohtaisen avun kehittämiseen.  

Assistentti.info® on erilaisista toimijoista koottu avoin henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto sekä neuvontaa, tiedottavaa koulutusta ja aineistoa tuottava itsenäinen toimija.

Kolme ajankohtaista kysymystä henkilökohtaisesta avusta Mika Välimaa vastaa

1. Voiko kunta muuttaa henkilökohtaisen avun päätöstä, esimerkiksi vähentää tunteja tai poistaa oikeus henkilökohtaiseen apuun kokonaan?
2. Mitä tehtäviä avustajalla saa teettää?
3. Työnantajamalli, ostopalvelu vai muu henkilökohtaisen avun järjestämistapa?


 Ajankohtaista

  • Henkilökohtaisen avun peruskoulutus (YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ja henkilökohtainen apu, pilotti) tiistai 7.3.17 klo 12.30-14.30

    Hiy (Helsingin Invalidien yhdistys), Voudintie 6, Helsinki. YK:N VAMMAISTEN OIKEUKSIEN SOPIMUS VOIMAAN: Henkilökohtainen apu ja ihmisoikeudet. Kouluttajana Assistentti.info. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta: toimisto@hiy.fi tai puh. (09) 7206 240. Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet!

  • Uudet Hanki elämä -esitteet:
    pdfLäheisillepdfPalveluntuottajille
  • Palveluntuottajien laatukäsikirja 2016

Lisätietoja