Oppaat

Assistentti.infon painettu materiaali. Tilaukset aineistot@assistentti.info


PALVELUNTUOTTAJIEN LAATUKÄSIKIRJA 

Laatukäsikirja (docx), Laatukäsikirja (pdf)


OPAS PÄÄTÖKSENTEON TUESTA HENKILÖKOHTAISESSA AVUSSA 

Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa (pdf)


TIETOSALKKU - henkilökohtainen apu ja vammaispalvelut

Hyödyllistä tietoa henkilökohtainen apu -palvelun eri osapuolille, kuten henkilökohtaisen avustajan työnantajille, avun välittäjille ja avusta päättäville. Salkku sisältää Assistentti.infon oppaat ja julkaisut sekä muuta henkilökohtaisen avun materiaalia ja Tapio Rädyn Vammaispalvelut -kirjan.

Hinta on 80 euroa, postilähetyksestä perimme käsittelykulut 5 € sekä todelliset postikulut.


UUDISTUVA VAMMAISPALVELULAKI -opas

(Tekijät: Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen, INFO sarja nro 6)

Opas antaa perustietoa 1.9.2009 voimaan tulleista vammaispalvelulain muutoksista. Lakiin on lisätty asiakkaan oikeuksia vahvistavia menettelysäännöksiä. Lisäksi vammaispalvelulaki säädetään ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin.

Merkittävin vammaispalvelulain muutos koski vaikeavammaisille henkilöille järjestettävää henkilökohtaista apua, josta tuli kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu. Opas keskittyy lakimuutosten keskeisiin kohtiin ja lain taustalla oleviin periaatteisiin, jotka ohjaavat lain soveltamista ja tulkintaa käytännössä.

Uudistuva vammaispalvelulaki -opas (pdf)

Opas on maksuton. Tilaus maksaa 5 € käsittelykulut + postituskulut.


PALVELUASUMISEN JÄRJESTÄMINEN

Tässä tiiviissä (16 s) oppaassa pyritään valottamaan palveluasumisen järjestämisen lähtökohtia ja merkitystä ihmisarvoisen elämän takaajana.

Palveluasumisen järjestäminen (pdf)

Yli 10 kpl tilaukset á 0,50 € + 5 € käsittelykulut + postituskulut


PERUSTIETOA - Henkilökohtainen avustaja -järjestelmä ja työlainsäädäntö

(INFO -sarja nro 8, päivitetty 2010)

Perustietoa 2010 (pdf)

Perustietoa 2010 (rtf)

Yli 10 kpl tilaukset á 0,75 € + 5 € käsittelyulut + postituskulut


PALVELUSUUNNITTELU

(INFO-sarja nro 9, päivitetty 2010)

Palvelusuunnittelu 2010 (pdf)

Palvelusuunnittelu 2010 (rtf)

Yli 10 kpl tilaukset á 0,75 € + 5 € käsittelykulut + postituskulut


OMAINEN AVUSTAJANA

(INFO -sarja nro 7, päivitetty 2010)

Omainen avustajana 2010 (pdf)

Omainen avustajana 2010 (rtf)

Yli 10 kpl tilaukset á 0,50 € + 5 € käsittelykulut + postituskulutTYÖSUOJELUTIETOA - Opas henkilökohtaisen avustajan työnantajille

(INFO -sarja nro 4)

Ruotsalaisen STIL-osuuskunnan työsuojeluaineistosta julkaistu opas, jonka toivotaan auttavan henkilökohtaisen avustajan työnantajaa luomaan toimivan ja viihtyisän työympäristön.

Opas on maksuton,  postilähetyksistä perimme 5 € käsittelykulut + todelliset postituskulut.


HENKILÖKOHTAINEN APU -TURVALLISESTI

Johdonmukaista työsuojelua

(Assistentti.info julkaisusarja nro1)

Esite on maksuton, postilähetyksistä perimme 5 € käsittelykulut + todelliset postituskulut.


TYÖKIRJA - Henkilökohtainen apu - tehtäviä ja harjoituksia

Työkirja auttaa jäsentämän työsuhteeseen liittyviä asioita. Mitä paremmin työsuhde voi, sitä lähemmäksi päämäärää - itsenäinen elämä - päästään.

Yli 10 kpl tilaukset á 0,50 €, lisäksi postilähetyksistä perimme 5 € käsittelykulut + todelliset postituskulut.


AVUN PÄIVÄKIRJA

Oman avun tarpeen arviointi – päiväkirjalla siitä selviää
Henkilökohtainen apu -palvelun asiakkaalta edellytetään, että hän pystyy kuvaamaan tarvitsemansa avun. Palvelua hakevan on vastattava kysymyksiin mitä apua tarvitsee, missä tarvitsee, milloin tarvitsee ja miten apu järjestetään sekä millainen ihminen olisi paras avustaja. Avun päiväkirja on väline avuntarpeen itsearviointiin. Avun päiväkirja on henkilökohtainen ja voit halutessasi hyödyntää sitä esimerkiksi palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Päiväkirjan ajatus on, että kirjaat 4-14 päivän ajalta ylös kaikki ne tapahtumat, joissa olet tarvinnut, käyttänyt tai saanut toisen ihmisen apua. Apua on voinut antaa puoliso, sisar, lapsi, ystävä, naapuri, taksikuski, avustaja tai ylipäätään joku kanssaihminen – kuitenkin olet tarvinnut toisen ihmisen apua selvitäksesi tilanteesta. Apu on voinut olla hyvin hetkellistä tai pidempikestoista.

Päiväkirjan ominaisuuksiin kuuluu myös luottamuksellisuus eli itse päiväkirjaa ei tarvitse näyttää kenellekään ellei itse halua. Kirjan pitämisen tavoite on auttaa arvioimaan omaa toimintaa ja sitä, miten selviää niistä tilanteista, joissa välttämättä on tarvinnut toisen ihmisen apua. Henkilökohtaisessa avussa välttämätön apu tarkoittaa sitä, että asiaa ei olisi voinut tehdä ilman toisen ihmisen apua.


Lataa tästä: Avun päiväkirja pdf 

Avun päiväkirja on myös julkaistu kirjasena. Voit tilata sitä 1 € kappalehintaan. Postilähetyksistä perimme 5 € käsittelykuluja ja todelliset postituskulut.


 

Lisätietoja