Henkilökohtaisen avun ideologia

 

Story by http://Kynnys.fi The Threshold
Film by http://yutakana.org Illustration: Kana Ohashi

 

Vammaiset ihmiset toivat ajatuksen itsenäisestä elämästä ja henkilökohtaisesta avusta Suomeen

  • lainsäädäntöön henkilökohtainen avustaja tuli ensi kertaa vuonna 1987, kun laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista tuli voimaan.
  • siihen asti oli ollut voimassa invalidihuoltolaki, joka perustui pitkälti hoitoideologiaan vammaisten itsemääräämisoikeuden sijasta

 

Henkilökohtaisen avun perusperiaatteet

  • itsenäisyys
  • yhdenvertaisuus
  • valinnanvapaus

  

Vammaispalvelulain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

 

  • henkilökohtaisen avun kehittämistarpeet esillä jo kymmenen vuotta
  • vammaisjärjestöjen näkemyksen mukaan aiemman järjestelmän ongelmina ainakin määrärahasidonnaisuus ja niiden henkilöiden asema, jotka eivät kyenneet toimimaan työnantajina
  • ongelmat ratkesivat osittain vammaispalvelulain uudistuksen myötä
  • vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden korostaminen
  • alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen
  • itsemääräämisoikeuden lisääminen

 

 

Henkilökohtaisen avun ideologia ja avustajan työ

 

  • avustamistilanteissa vammainen henkilö on subjekti, ei objekti.
  • avustajan tehtävä on auttaa vammaista henkilöä tekemään niitä asioita, joita tämä tekisi itse, jos vamma ei olisi esteenä.
  •  avustajan tehtävän haasteena on taustalle jättäytyminen niin, että vammainen henkilö saa olla oman elämänsä keskiössä.
  •  itsenäisen elämän ideologian toteutumiseksi on oleellista, että vammainen henkilö on avustamistilanteissa työnjohtajan asemassa.
  •  työnantajamallissa vammainen henkilö on työnantajana automaattisesti työnjohtaja.
  •  avustajapalvelu- ja palvelusetelimalleissa vammainen henkilö ei ole työnantaja, mutta hänellä on oltava muuten taattu työnjohto-oikeus käytännön työtilanteissa

Lisätietoja