Henkilökohtaisen avun ideologia

 

Story by http://Kynnys.fi The Threshold
Film by http://yutakana.org Illustration: Kana Ohashi

 

Vammaiset ihmiset toivat ajatuksen itsenäisestä elämästä ja henkilökohtaisesta avusta Suomeen

 • lainsäädäntöön henkilökohtainen avustaja tuli ensi kertaa vuonna 1987, kun laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista tuli voimaan.
 • siihen asti oli ollut voimassa invalidihuoltolaki, joka perustui pitkälti hoitoideologiaan vammaisten itsemääräämisoikeuden sijasta

 

Henkilökohtaisen avun perusperiaatteet

 • itsenäisyys
 • yhdenvertaisuus
 • valinnanvapaus

  

Vammaispalvelulain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

 

 • henkilökohtaisen avun kehittämistarpeet esillä jo kymmenen vuotta
 • vammaisjärjestöjen näkemyksen mukaan aiemman järjestelmän ongelmina ainakin määrärahasidonnaisuus ja niiden henkilöiden asema, jotka eivät kyenneet toimimaan työnantajina
 • ongelmat ratkesivat osittain vammaispalvelulain uudistuksen myötä
 • vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden korostaminen
 • alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen
 • itsemääräämisoikeuden lisääminen

 

 

Henkilökohtaisen avun ideologia ja avustajan työ

 

 • avustamistilanteissa vammainen henkilö on subjekti, ei objekti.
 • avustajan tehtävä on auttaa vammaista henkilöä tekemään niitä asioita, joita tämä tekisi itse, jos vamma ei olisi esteenä.
 •  avustajan tehtävän haasteena on taustalle jättäytyminen niin, että vammainen henkilö saa olla oman elämänsä keskiössä.
 •  itsenäisen elämän ideologian toteutumiseksi on oleellista, että vammainen henkilö on avustamistilanteissa työnjohtajan asemassa.
 •  työnantajamallissa vammainen henkilö on työnantajana automaattisesti työnjohtaja.
 •  avustajapalvelu- ja palvelusetelimalleissa vammainen henkilö ei ole työnantaja, mutta hänellä on oltava muuten taattu työnjohto-oikeus käytännön työtilanteissa

Lisätietoja