Hanki elämä -kampanja

hanki elämä banneri

Kampanjan tarkoituksena on lisätä henkilökohtaisen avun tunnettavuutta ja saatavuutta sekä tiedottaa, mitä itsenäisen elämän ideologia tarkoittaa. Viestinnän uusia kohderyhmiä ovat henkilökohtaista apua tarvitsevat perheet, henkilökohtaiset avustajat ja järjestöt. Viestinnän kohderyhmiä ovat myös kuntien sosiaalityöntekijät, kuntapäättäjät ja henkilökohtaista apua tarvitsevat vammaiset ihmiset.

Kampanjan keskeisiä tavoitteita: Henkilökohtainen apu ja sen erilaiset muodot tulevat tutummiksi kohde- ja suurelle yleisölle. Vaikeavammaiset ihmiset osaavat hakea henkilökohtaista apua ja tiedostavat oikeutensa siihen. Sosiaalityöntekijät myöntävät henkilökohtaiseen apuun oikeutetuille henkilöille riittävästi apua ja kuntapäättäjät ymmärtävät henkilökohtaisen avun luonteen ja vaikeavammaisten ihmisten oikeuden siihen.

Hanki elämä - YK

Lisätietoja