Koulutuspaketit

Assistentti.infon koulutuspaketit Koulutuspakettien tarkempi sisältö
Ensiperehdytys henkilökohtaiseen apuun Henkilökohtaisen avun järjestelmä

Henkilökohtaisen avun sisältö
-    työnantajan/työnjohtajan ja avustajan tehtävät

Henkilökohtainen apu ja itsenäinen elämä
-    historia, etiikka ja ideologia

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ja henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun hakemisen ja vammaispalvelupäätöksen perusperiaatteet
Peruskoulutuspaketti A
(Lakipaketti henkilökohtaisesta avusta)
Mitä lainsäädäntö sanoo henkilökohtaisesta avusta?

Sosiaalihuollon lainsäädäntö, vammaispalvelulaki, työlainsäädäntö
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Henkilökohtaisen avun päätös/päätöksenteon yksityiskohdat
Peruskoulutuspaketti B
(Henkilökohtainen apu arjessa)
Avustajan rekrytointi ja perehdytys

Työsuojelutietoa käytännössä

Erityiset tilanteet ja työtehtävät

Vuorovaikutus työpaikalla
Jatkokoulutuspaketti Työsuhteen kehityskaari

Työpaikkakeskustelut

Työnantajan/työnjohtajan ja avustajan roolit

Ristiriitatilanteet ja ratkaisut

Työssä jaksaminen

Vertaistuki
Lisäpaketit A.    Palvelumuotoinen henkilökohtainen apu (palveluntuottajille)
-    Palveluntuottajia velvoittava lainsäädäntö
-    Kilpailu markkinoilla ja kilpailutukset
-    Palveluntuottajan ja a) asiakkaan; b) kunnan välinen suhde
-    Palvelun laatu

B.    Palvelumuotoinen henkilökohtainen apu (palvelun käyttäjille)
-    Mitä työnjohtajan tulee ottaa huomioon palvelumuotoisessa henkilökohtaisessa avussa?
Henkilökohtaisten avustajien erityispaketti Ammattietiikka

Henkilökohtainen apu ja seksuaalisuus

Työssä jaksaminen
Tulevaisuudessa mahdollisia koulutuspaketteja Henkilökohtainen apu ja uudistuva vammaislainsäädäntö, Sote-lait, valinnanvapauslainsäädäntö (asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetointi), paketti läheisille

Lähes kaikkiin paketteihin ja koulutuksiin voi liittää harjoituksia!

Hinnat

Räätälöityjen koulutusten hinnoista sovitaan erikseen. Koulutuksen kestot ovat riippuvaisia tilauksesta.
Koulutushinnat ovat erilaisia riippuen siitä, kuuluuko organisaatio Assistentti.infon verkostoon.

Verkostoon kuuluvat  
Verkostoon kuulumattomat
2 h                      200 € 2 h                                  400 €
1/2 päivää         300 € 1/2 päivää                     600 €
koko päivä         500 € koko päivä                   1000 €

Lisätietoja