PomOpas

PomOpas tukee henkilökohtaisen avustajan työnantajaa

Vammainen henkilö voi saada kotikuntansa sosiaaliviraston päätöksellä henkilökohtaista apua työhön, opiskeluun ja kotiin tai yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä harrastuksiin, liikuntaan ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. Henkilökohtaisen avun käyttäjä, vammainen henkilö, päättää itse avun sisällön ja toteutustavan. Vammainen henkilö on myös avustajan työnantaja tai työnjohtaja. Se edellyttää kykyä selviytyä työnantaja- tai työnjohtovelvoitteista.

Henkilökohtaisen avun opastiedosto PomOpas sisältää yleistajuisesti esitettyä tietoa työnantajana toimimisen käytännöistä ja lainsäädännöstä. Opas neuvoo työnantajaa kattavasti työsuhteeseen liittyvissä asioissa, esim. työsuhteen solmimisessa ja päättämisessä, työsuojeluun, työaikaan, palkanmaksuun ja lomauttamiseen liittyvissä asioissa sekä työhön perehdyttämisessä.

Aloittaessaan työn avustaja tarvitsee opastusta ja neuvoja, jotta hän voisi hoitaa työnsä hyvin. Uusi työ herättää paljon kysymyksiä, ja avustaja tarvitseekin perehdytystä tutustuakseen työpaikkaan, siellä tehtävään työhön sekä työpaikan pelisääntöihin.  

Työnantajalla on vastuu kysymyksiin vastaamisesta. Vaikka työpaikkahaastattelussa on käyty läpi pääpiirteittäin työn sisältö ja työpaikan käytännöt, ne eivät jää kerralla mieleen niin, että työn tekeminen alkaisi heti sujuvasti. Työnantaja on vastuussa siitä, että työhön opastetaan ja kerrotaan kaikki oleelliset asiat, jotka vaikuttavat työn tekemiseen.

Työturvallisuuslaissa on säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, työmenetelmiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.

PomOpas voi olla osa työnantajan avustajalle tekemää perehdytysaineistoa, jonka työnantaja voi koota vaikkapa kansioon. Tällainen kansio yhdessä oppaan kanssa muodostaa kattavan työnantajan aineiston henkilökohtaisen avustajan perehdyttämiseksi.

Lisätietoja