Verkosto

Assistentti.info on perustettu kehittämään henkilökohtaista apua valtakunnallisena verkostona. Verkoston tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista henkilökohtaisen avun hyvästä toteuttamisesta. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu yli 100 toimijaa.

Vammaispalvelulain mukaan vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet on huomioitava. Laki tuo henkilökohtaisen avun subjektiivisena eli vahvana oikeutena vaikeavammaisille ihmisille. 

Henkilökohtainen apu -palvelu edellyttää monenlaisia taitoja eri osapuolilta. Mitä henkilökohtainen apu oikeastaan on, mitkä sen kriteerit ovat, mikä on hyvää ja toimivaa henkilökohtaista apua? Yhteistä pohdintaa ja kehittämistyötä tarvitaan.

Verkostomme on kaikille toimijoille avoin yhteenliittymä, joka pyrkii jakamaan tietoa jäsenilleen ja edistämään toimijoiden henkilökohtaiseen apuun liittyvää toimintaa.

Verkostoon voivat liittyä kaikki yhteisöt ja toimijat, jotka haluavat kehittää henkilökohtaista apua ja noudattaa omassa toiminnassan henkilökohtaisen avun ja itsenäisen elämän ideologiaa.

Verkostotoiminnan foorumeina ovat neuvottelukunta, työvaliokunta ja jaostot.

Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Assistentti.info -verkoston jäsenet.

Työvaliokunta muodostuu osasta verkostotahoista. Työvaliokuntaan kuuluvat kaikkien jaostojen puheenjohtajat, arviointiryhmän edustajat sekä Assistentti.infon työntekijät. Se toimii neuvottelukunnan apuna.


 IMG 3406

Henkilökohtaisen avun paraati 10.6.2020 klo 14 verkossa, alla linkki tapahtumaan

https://youtu.be/YCpZpr2c3RE

 Tilaisuuden viestiseinälle pääset alla olevasta linkistä

https://padlet.com/hap2020/Bookmarks

Lisätietoja