Jaostot

Assistentti.infossa henkilökohtaisen avun kehittäminen ja tiedon lisääminen hyvistä käytännöistä tapahtuu työskentelyllä jaostoissa.  

Vammaispalvelulaki korostaa sitä, että vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet on huomioitava. Laki tuo henkilökohtaisen avun ns. subjektiivisena oikeutena vaikeavammaisten ihmisten palveluvalikkoon.

Mitä henkilökohtainen apu oikeastaan on, mitkä sen kriteerit ovat, mikä on hyvää ja toimivaa henkilökohtaista apua? Yhteistä pohdintaa ja kehittämistyötä tarvitaan. Henkilökohtainen apu -järjestelmä edellyttää monenlaisia taitoja eri osapuolilta ja näitä taitoja on hyvä yhteistyössä kehittää.

Jaostot ovat vapaamuotoisia toimintaryhmiä, jotka suunnittelevat oman toimintansa. Jaostoja on tällä hetkellä seitsemän. Jokaisellla jaostolla on oma keskeinen kehittämisalueensa.

Jaostoihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet verkoston jäsenten edustajat.

Lisätietoja