Eettinen jaosto

Puheenjohtajana toimii Ulla Topi Me itse ry:stä

Jaosto on koonnut eettisiä ohjeita henkilökohtaiseen apuun ja pyrkii jatkossa arvioimaan mm. asetettavia kriteereitä eettisestä näkökulmasta. Eettinen jaosto työstää tällä hetkellä yksityiskohtaisempaa eettistä ohjeistusta.

Lisätietoja