Henkilökohtaisen avun keskusten jaosto

Jaosto aloitti toimintansa elokuussa 2009.

Puheenjohtajana toimii Maarit Vinni Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilökohtaisen avun keskuksesta.

Jaosto kehittää henkilökohtaisen avun keskusten työtä ja toimintaa. 

Jaosto on keskeinen kerättäessä tietoa henkilökohtaisen avun tilasta Suomessa.

Jaosto seuraa ja vertaa toimintoja yhtenäistämällä ja käymällä läpi kerättävää tilastotietoa.

Lisätietoja