Konsultation

Assistentti.infos jurister ger konsultation på finska i juridiska frågor om personlig assistans.(linkki assarin neuvontaan) Om du är svenskspråkig, kan du kontakta juristerna inom verksamheten Juridiskt ombud inom Svenskfinland, handikappområdet, www.juridisktombud.fi.

De råd som den som kontaktar konsultationen får baserar sig på den information om omständigheterna som den som kontaktar ger. Konsultationens jurister utarbetar inte dokument för konsultationens kunder och de företräder inte heller klienterna i ärendet eller i en eventuell rättsprocess.

Sosiaaliportti.fi – webbplatsen riktar sig till professionella inom det sociala området, som arbetar med personlig assistans. Sosiaaliportti fungerar främst på finska.

Extra information