Material

Inom Assistentti.info produceras det informationsmaterial om personlig assistans. Du kan antingen beställa materialet från Assistentti.info eller skriva ut det från webbplatsen. Beställning av enskilda exemplar är avgiftsfritt, medan postkostnader debiteras om du beställer mer än tio exemplar.

Tyvärr finns inte ännu allt material på svenska. Du hittar det svenskspråkiga material både här på Assistentti.infos webbplats och på Juridiskt ombuds webbplats (http://juridisktombud.fi/guider).

 

 

Ändringarna i handikappsservicelagen

Den här guiden ger grundläggande information om de ändringar som har gjorts i lagen om service och stöd på grund av handikapp. I guiden används benämningen handikappservice-lagen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 september 2009 och guiden koncentrerar sig på de centrala punkterna.

Ändringarna i handikappservicelagen


Broschyr: Personlig assistans Vad är det?

Vill du veta vad personlig assistans är, vem som är berättigad till den och hur den ordnas? Denna guide är för dig!


DAGBOK

Utredning av eget hjälpbehov – med hjälp av dagboken lyckas du!

En person som använder servicen personlig assistans skall kunna beskriva hurdan hjälp han eller hon behöver. Personen som ansöker om servicen måste svara på frågor om hurdan hjälp som behövs, när och var hjälpen behövs, hur hjälpen organiseras samt en hurdan person som bäst skulle lämpa sig som assistent. Dagboken för utredning av hjälpbehovet är ett hjälpmedel för att själv utvärdera behovet av hjälp. Dagboken är personlig och du kan utnyttja den när t.ex. din serviceplanen utarbetas.

Tanken med dagboken är att du under 4-14 dagar skriver upp alla de situationer då du har behövt, använt eller fått hjälp av en annan person. Personen kan vara din make, syskon, barn, vän, granne, taxichaufför, assistent eller någon annan medmänniska – hur som helst har du behövt hjälp av en annan person för att klara av situationen. Hjälpen kan ha varit tillfällig eller mera långvarig.

Dagboken innehåller konfi dentiell information vilket betyder att du inte behöver visa den för någon om du inte vill. Målet med dagboken är att den hjälper dig att utreda ditt eget hjälpbehov samt hur du klarar av de situationer där du möjligtvis behövt en annan persons hjälp. Personlig assistans gäller sådana sysslor som du själv skulle utföra men där du behöver hjälp av en annan människa.

 

PERSONLIG ASSISTANT - VAD? HUR? FÖR VEM? (2008)

Den bok är inte en heltäckande systematisk beskrivning över alla detaljfrågor, som anknyter sig till systemet med personlig assistent. Snarare är den en grundläggande handbok som ger svar på tre centrala frågor: Vad? För Vem? och Hur? Vad innebär egentligen systemet med personlig assistent? Vem lämpar det sig för? Hur blir man delaktig i systemet och vad innebär det i praktiken att vara arbetsgivare för personliga assistenter?


ARBETSBOK (2009)
(Personlig assistans - uppgifter och övningar)

Vi hoppas att den här arbetsboken hjälper läsaren att förstå vad ett anställningsförhållande innebär. Vi vill också lyfta fram vissa nedtystade och kanske känsliga frågor, som hjälper anställningsförhållandet att utvecklas till fullo. Ge dig ut på äventyr och utforska ditt arbetsgivarskap antingen ensam eller tillsammans med andra arbetsgivare.


SERVICEBESKRIVNING av personlig assistans

Blanketten Servicebeskrivning av personlig assistans är riktat till serviceproducenter, kommuner och kunder. Serviceproducenter kan utnyttja blanketten för att beskriva sina tjänster när det är fråga om personlig assistans producerad med servicesedel eller som köptjänst. Kommuner kan utnyttja blanketten för att jämföra olika tjänster för personlig assistans och för att skaffa tjänster av god kvalitet. För kunder som använder servicesedel gör beskrivningsblanketten det lättare att välja den lämpligaste serviceproducenten för personlig assistans.

Servicebeskrivningsblanketten


AVTAL/PLAN för servicen personlig assistans

Det ligger i både tjänsternas användares och serviceproducentens intresse att skriva upp kundens önskningar samt ramar för personlig assistans. Blanketten fylls i som ett avtal när det är fråga om service producerad med servicesedel. När det är fråga om service förverkligad som köptjänst fyller man i blanketten som en plan.

Avtal/plan för servicen personlig assistans

Extra information