Svenska

Assistentti.info är ett nationellt nätverk för personlig assistans.

Nätverkets mål är att genom mera information och utökad kunskap verka för att personlig assistans förverkligas på ett bra sätt. Genom att informera, ge råd, ordna utbildningar och producera material arbetar nätverket för att stärka medvetenheten och kunskapen om personlig assistans och dess möjligheter och utmaningar.

Assistentti.info är ett öppet nätverk. Nätverket har 80 medlemmar. Alla som på något sätt verkar inom området personlig assistans, projekt, organisationer, kommuner och andra aktörer kan ansluta sig till nätverket.

Nätverkets medlemmar ges möjlighet att arbeta på tre olika nivåer och i tre olika forum.

De utgörs av:

  • Delegationen för nätverket (alla är välkomna att delta)
  • Arbetsutskottet (begränsat antal, medlemmarna väljs hit)  
  • Sektioner (indelade enligt ämnesområden, alla är välkomna att delta).

Anslutning

Du/Ni kan ansluta dig/er till nätverket genom att sända en skriftlig anhållan till koordinator Susanna Haapala susanna@assistentti.info. I samband med anhållan kan ni också anteckna, vilka förväntningar och önskemål ni har på nätverket.

En förutsättning för att ansluta sig till nätverket är att den som önskar ansluta sig är intresserad av att utveckla personlig assistans och att den som önskar ansluta sig respekterar och följder personliga assistansens ideologier och principen om självständigt liv. Nätverket ger också en möjlighet att förkovra sig inom detta.

Personlig assistans förutsätter att många olika parters kunskap och förmågor används. Då är det en fördel att utveckla dem genom samarbete i ett nätverk.

Utbildning

Utbildning är en viktig del av Assistentti.infos verksamhet. Genom den kan nätverkets mål nås. Utbildningarna sker också i samarbete med andra aktörer.

En del av utbildningarna finns också på svenska (info finns på både Assistentti.infos webbplats, och Juridiskt ombuds webbplats www.juridisktombud.fi).

Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att personen med en svår funktionsnedsättning får hjälp för att kunna leva ett självständigt liv.

Den personliga assistenten bestämmer inte över personen som den är personlig assistent för utan den personliga assistenten utför de uppgifter som personen med en svår funktionsnedsättning skulle ha gjort om denna inte haft funktionsnedsättningen. Personlig assistans kan användas både i hemmet och utanför hemmet.

De personer som uppfyller de krav som lagen ställer för personlig assistans har subjektiv rätt till servicen. Ingen diagnos är utesluten. Den svårt funktionshindrades funktionsförmåga är avgörande för behovet av assistans.

Personlig assistans är en avgiftsfri serviceform för de personer som beviljas den.

 

 


 

 

En svenskspråkig
Personlig assistans-dag

Framtidens handikappservice och individuellt stöd

Personlig assistans och aktuella handikappolitiska frågeställningar i Svenskfinland.

Tid:Onsdag 14.11.2012

Plats: Vasa ”Fabriken” (Vasa universitet, Universitetsstranden 10)

Målet med seminariet är att informera och föra diskussion kring aktuella handikappolitiska frågeställningar, dels kring personlig assistans och dels kring andra viktiga teman inom intressebevakningen. Fjärde året i rad koncentreras frågeställningarna och anföranden till rådande förhållanden i Svenskfinland.                    

Målgrupp: du som är anställd, förtroendevald eller verkar inom social och hälsovården, personer som själva använder sig av eller är i behov av personlig assistans samt deras närstående, medlemmar och anställda inom handikapporganisationer.

Kostnader (inkl.moms): medlemmar i handikapporganisationer och studerande 30 €, övriga 70 €, personliga assistenter med arbetsgivare gratis, lunch och kaffe ingår i avgiften. Din anmälan är bekräftad då du betalat in avgiften på SAMS konto FI73 4055 0010 880215. Kom ihåg att skriva ditt namn i informationsfältet. På stället finns induktionsslinga samt allmänna assistenter.

Ytterligare information: Sonja Karnell tel. 041-5012531 el per e-post:sonja.karnell@samsnet.fi

Anmälningar senst den 7.11: http://www.webropolsurveys.com/S/36324DDAD906A15C.par

Arrangörer: Assistentti.info, Det riksomfattande handikapprådet VANE, Invalidförbundet, Finlands Svenska Handikappförbund, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Finlands Svenska Socialförbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen annullering görs minst en vecka före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta kostnaderna detta föranleder kursarrangören.

Välkomna!

Extra information